Ambulance

“ Wanneer iedere seconde telt... “

Join nu!

Informatie

De Ambulancemedewerker

De Ambulancemedewerker is vaak dé eerstelijns hulpervelener binnen de zorg. Een zorgbehoeftige komt in noodgevallen als eerste met deze persoon in aanraking. Vaak is de situatie bij op de plaats van het ongeval, o.i.d. paniekerig, stressvol en emotioneel. Als Ambulancemedewerker moet je daarom snel en adequaat reageren en volgens protocol handelen.

De Ambulancemedewerker verleent ter plaatse en in de ambulance directe zorg aan de patiënt. Daarbij tilt en legt hij de zorgbehoeftigen op brancards om hen naar het ziekenhuis te vervoeren. Hij verleent eerste hulp zoals onder meer het verbinden, spalken, stabiliseren (van bijv. nek), eventueel toedienen van zuurstof aan of het reanimeren van de patiënt. De Ambulancemedewerker zorgt er tevens voor dat de ambulance en medische apparatuur en instrumenten steriel zijn en bruikbaar.


Wat doet een ambulanceverpleegkundige?

Een ambulanceverpleegkundige verleent medische zorg aan patiënten die acute hulp nodig hebben, bijvoorbeeld slachtoffers van een ongeval of mensen met acute gezondheidsproblemen. De taken van een ambulanceverpleegkundige zien er over het algemeen als volgt uit:

 • Verkrijgen van een gedetailleerd beeld van de gezondheidsproblematiek van de patiënt op basis van anamnese en inschatting van de omstandigheden
 • Bepalen van de noodzakelijke medisch verpleegkundige handelingen
 • Verrichten van deze medisch verpleegkundige handelingen bij de patiënt conform geldende protocollen en methodieken (bijvoorbeeld ondersteunen of overnemen van vitale functies: ademhaling, bewustzijn, circulatie en temperatuur)
 • Uitvoeren van voorlichtende taken aan de patiënt, onder meer omtrent diens gezondheidssituatie en de te verrichten handelingen
 • Instrueren van de ambulancechauffeur met het oog op benodigde medische assistentie
 • Voorlichten en instrueren van eventuele overige hulpverleners en derden
 • Communiceren met de MKA (Meldkamer Ambulancezorg)
 • Eventueel inzetten van MMT (Mobiel Medisch Team) ter ondersteuning
 • Bewaken van de conditie van de patiënt gedurende de rit naar het ziekenhuis
 • Overdragen van patiënten aan zorgverleners in het ziekenhuis
 • Eventueel doorverwijzen van patiënten naar bijvoorbeeld medisch specialisten of andere zorgdisciplines
 • Opstellen en/of bijhouden van een medisch dossier met patiëntengegevens
 • Beheren, onderhouden en zo nodig vervangen of (laten) repareren van het aanwezige hulpverleningsmateriaal in de ambulance
 • In samenwerking met de ambulancechauffeur zorgdragen voor de technische paraatheid van de ambulance
 • Zorgdragen voor een ordelijk en schoon interieur van de ambulance
 • Kennisnemen van relevante wetenschappelijke onderzoeken en zo nodig in de beroepspraktijk toepassen van deze nieuw opgedane kennis
 • Uitvoeren van onderwijs- en trainingsactiviteiten, bijvoorbeeld een klinische les
 • Eventueel beoordelen en begeleiden van collega-ambulanceverpleegkundigen